icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Duurzaamheid

Bij Nexus Rail staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Als onderdeel van VolkerWessels onderstrepen wij ook het belang van duurzaamheid. Hier kunnen wij vanuit onze adviserende rol binnen de sector veel bijdragen om de gehele keten groener en duurzamer te maken. Dit doen we niet alleen, maar samen met zowel partners binnen het concern als partners binnen en buiten de spoorsector.

GreenRail02.jpg

GreenRail

GreenRail is een initiatief waarbij diverse organisaties binnen de railsector gezamenlijk kijken hoe we onze ontwerpprocessen en -producten beter op elkaar kunnen afstemmen. Doel van GreenRailis om tot slimmere, CO2 bewuste en -besparende integrale ontwerpen te komen.

Op dit moment bestaat GreenRail uit Nexus Rail, Dutch Rail Control, Logitech, Two-B, Apcon, en MV Ingenieursbureau.

Historie

Logitech is in 2014 een keteninitiatief gestart met Dutch Rail Control met als doel om onze ontwerpprocessen en –producten nog beter op elkaar aan te laten sluiten om zo te komen tot slimmere, CObewuste en CObesparende integrale ontwerpen.

In 2015 hebben Nexus Rail (voormalig Verebus) en Two-B zich ook aangesloten bij het initiatief. Vanuit diverse invalshoeken is gekeken naar de mogelijkheid voor het opzetten van een methodiek waarbij keuzes in het ontwerpproces kwalitatief en kwantitatief inzichtelijk worden gemaakt. Het doel was om de methodiek in te zetten voor gezamenlijke projecten waarbij varianten worden afgewogen, die beter scoren als het gaat om CO2 reductie-eisen. In 2016 is de ‘Rekentool COvarianten’ uitgebracht en toegepast op enkele (pilot) projecten. In dit jaar is ook Apcon aangesloten bij het keteninitiatief.

Vanaf 2017 is binnen het initiatief besloten om het overlegmoment meer te benutten om kennis en kunde ten aanzien van duurzaamheid ‘te halen’ en ons nader te laten informeren over de ontwikkelingen. In 2018 stond onder andere het ‘werkpakket duurzaamheid’ van ProRail op de agenda (omgevingswijzer & ambitieweb) en het delen van ervaringen hieromtrent binnen de projecten. In 2019 lag de focus op het ‘ambitieweb spoor’ en de vertaling hiervan naar de diverse spoorse disciplines die door de deelnemers worden vertegenwoordigd.

In 2020 zijn de volgende doelen omtrent het initiatief vastgesteld:

  • Kennis, ervaring en nieuwe inzichten delen op het gebied van toepassing duurzaamheid en potentieel effectieve reductiemaatregelen in de projecten.
  • Zichtbaar blijven voor ProRail op het gebied van duurzaamheid en aangehaakt blijven bij de ontwikkelingen binnen de branche.
  • Kennis, ervaring en nieuwe inzichten delen op het gebied van duurzaamheid en met name CO2 reductie (scope 1, 2 en 3) In 2020 heeft MV Ingenieursbureau zich ook aangesloten bij het initiatief.

 

Lees hier ook over de: CO2 prestatieladder