icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq

Advies

Adviesdiensten

Onze adviesdiensten binnen de treinbeveiliging zijn zeer uiteenlopend. Zo voeren we onder andere onderzoek uit naar de overwegveiligheid van een specifieke overweg. Daarnaast zoeken we altijd naar de beste oplossing voor bijvoorbeeld een aansluiting van een nieuw industriespoor op het hoofdspoor, of proberen we de beste manier te vinden om meer capaciteit te creëren op een groot station. Daarbij staan altijd een aantal zaken centraal:

  • De veiligheid van het treinverkeer;
  • De eisen en wensen van de klant;
  • De eindgebruikers van de infrastructuur;
  • De integraliteit tussen de verschillende spoordisciplines.

Met deze punten lossen wij de vraag van de klant zo efficiënt mogelijk op. Dit doen we altijd in nauwe afstemming met onze klant, zodat zij exact weten wat we doen en waarom we dit doen.

Adviesproces

De eerste ontwerpen die ter besluitvorming aan de spoorwegbeheerder worden gepresenteerd, worden vastgelegd in een FIS: een Functioneel Integraal Systeemontwerp. Het FIS beschrijft hoe er aan de eisen wordt voldaan en toont aan dat het ontwerp integraal te realiseren is. Er worden meerdere varianten onderzocht. Uiteindelijk wordt een voorkeursvariant vastgesteld.

Vervolgens wordt het FIS verder uitgewerkt in een RVTO (Railverkeerstechnisch ontwerp). Dit document dient als basis voor de verdere uitwerking van het treinbeveiligingsontwerp en wordt vastgelegd op officiële tekeningen. Alle aspecten die een rol spelen voor de railverkeerstechniek worden hierin uitgewerkt en vastgelegd.